Võrgupiirkond

Algus

Hind

Koos käibemaksuga

Põlva

01.09.2021

51,45 eurot

61,74 eurot

Ahja

01.09.2021

51,45 eurot

61,74 eurot

Vastse-Kuuste

01.09.2021

51,45 eurot

61,74 eurot

Tilsi

01.10.2021

51,45 eurot

61,74 eurot

 

Konkurentsiamet tegi otsuse 06.08.2021 nr 7-3/2021-027 AS-ile Põlva Soojus Põlva, Ahja, Tilsi ja Vastse-Kuuste võrgupiirkonnale hinnavalemi ja müüdava soojuse piirhinna kooskõlastamise kohta.

Konkurentsiamet kooskõlastas AS-i Põlva Soojus 05.08.2021 esitatud taotluse alusel Põlva, Ahja, Tilsi ja Vastse-Kuuste võrgupiirkonnale hinnavalemi alusel arvutatud müüdava soojuse piirhinnaks 51,45 €/MWh.

Hind hakkab Põlva, Ahja ja Vastse-Kuuste võrgupiirkondades kehtima 01.09.2021, Tilsi võrgupiirkonnas 01.10.2021.