Energiahindade tõusust tulenevalt kooskõlastas Konkurentsiamet oma otsusega 13.06.2022 nr 7-3/2022-060 AS-i Põlva Soojus 02.06.2022 esitatud taotluse alusel Ahja, Põlva, Tilsi ja Vastse-Kuuste võrgupiirkonnale müüdava soojuse piirhinna 63,89 €/MWh (koos käibemaksuga 76,66 €/MWh).

Hind hakkab Ahja, Põlva, Tilsi ja Vastse-Kuuste võrgupiirkondades kehtima 01. august 2022.

15.06.2022 täienes AS Põlva Soojus võrgupiirkond Peri kaugküttevõrguga.

Uuest kütteperioodist alustab AS Põlva Soojus Peri külas asuvale seitsmele korteriühistule soojusenergia tootmist ja müüki.

Hetkel jääb kehtima Peri Põllumajandusliku ASi taotluse alusel Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud soojuse piirhind 153,75 €/MWh, millele lisandub käibemaks.

Soojust soovides,

AS Põlva Soojus