Hakkepuidu ostmine

Teade AS Põlva Soojus kutsub Teid esitama pakkumust hankele „Hakkepuidu ostmine“. Digitaalselt allkirjastatud pakkumuste esitamise tähtaeg 20. juuni 2023 kell 15.00 e-postiga aadressile tarmo@polvasoojus.ee. Lisainfo tarmo@polvasoojus.ee Soojust soovides, AS Põlva...