Ettevõttest

Tutvustus

Asutatud 13.07.1994

AS Põlva Soojus on Põlva Vallavalitsusele kuuluv ettevõte, mille põhitegevusalaks on soojuse tootmine, jaotamine ja müük (tegevusload KST000022 ja KSM000018, kehtivad alates 02.06.2010)

Majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

Kaugkütte piirkonnad asuvad Põlva linnas, Ahja, Tilsi ja Vastse-Kuuste alevikus
Kaugküttevõrgus varustatakse soojaga 175 objekti (Ahjal 3, Vastse-Kuustes 11, Tilsis 8 ja Põlvas 153)

Võrgupiirkonnad on varustatud kaugloetavate soojusarvestitega.

Aastatel 2015 ja 2016 rekonstrueeriti Põlvas linnas soojustorustikke vastavalt 772 ja 428 m. 2017. aastal 1882 m ning 2018. aastal 1002 m, 2019. aastal 1500 m. 2020. aastal rekonstrueeriti ja uuendati torustikke 1500 m ulatuses.

Rekonstrueerimised ja uuendused on suures osas saanud teoks tänu SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Ühtekuuluvusfondi toetustele.

 

AS-i Põlva Soojus Põlva kesklinna võrgupiirkond, millele soojust tarnitakse J.Käisi tänava katlamajast, hinnati Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing poolt Tõhusa Kaugkütte märgise tingimustele vastavaks. Märgis „Tõhus kaugküte“ omistatakse kaugkütte- või kaugjahutussüsteemile, milles soojuse või jahutuse tootmiseks kasutatakse vähemalt 50% taastuvenergiat või 50% heitsoojust või 75% koostoodetud soojust või 50% sellise energia ja soojuse kombinatsiooni.

 

Lähtudes keskkonnasäästlikkusest, kliendikesksest lähenemisest, mõistliku hinna ja ohutu töökeskkonna tagamisest, kaasajastame oma protsesse ja seeläbi tõstame teenuste kvaliteeti, keskkonnasõbralikkust ning klientide ja töötajate rahulolu.