Teave Käisi katlamajas kasutatud biomasskütuse kohta

  AS Põlva Soojuse Käisi katlamajas kasutati 2023 aastal EL Taastuvenergia direktiivi nõuetele vastavat, Eestist pärit biomasskütust/hakkepuitu. 7397 t hakkepuidust toodeti 19617 MWh soojusenergiat. Biomasskütuse päritolu teabe auditeeris BM Certification Estonia...