Kliendile

SOOJUSE HIND

 

Hea soojustarbija!

AS Põlva Soojus soovib anda vastuseid küsimustele, mis soojuse tarbimise kaudu esile on tõusnud.

AS Põlva Soojus toodab soojust Põlva võrgupiirkonnale, kuhu kuuluvad ka Tere, Avraali ja Mammaste kaugküttevõrgud ning Ahja,Peri, Tilsi ja Vastse-Kuuste võrgupiirkondadele.

AS Põlva Soojus tagab Põlva võrgupiirkonnas  pideva aastaringse soojaga varustamise ja soojavee tootmise nendele elamutele, administratiiv- ja tööstushoonetele, mis on ühenduses Käisi tn 11 asuva katlamaja kaugküttevõrguga. Samuti on toimiv aastaringne soojusvarustus Tere ja Avraali piirkondades.

Oktoobri algusest on rekonstrueeritud Vabriku tänava katlamajaga ühendatud Tere piirkond ja varasemalt Avraali piirkond.

Avraali, Mammaste, Vastse-Kuuste, Tilsi ja Ahja piirkondades toimub hooajaline soojuse tootmine. Nendes piirkondades puudub hoonetes soojavee tarbimiseks vajalik süsteem.

AS Põlva Soojus vastutab soojusega varustatuse eest kuni hoone soojussõlmeni. Hoones tarbitud soojuse kogust mõõdetakse soojussõlmes paigaldatud soojusarvestiga. Hoone tarbib soojust soojussõlme vahendusel, mis on üldjuhul paigaldatud hoone keldrisse. Vastavalt soojussõlmes häälestatud temperatuuridele, parameetritele ja režiimidele jaotub soojus majasiseselt.

Soojuse tarbimine sõltub siseruumide temperatuuri eelistustest, hoone soojapidavusest, reguleeritud ja toimivast küttesüsteemist ning välisest temperatuurist.

Kütteperioodi alguse ja lõpetamise otsuse teevad ning hoone siseste soojusvarustuse (näiteks üle- või alaküte, torustike õhutamised) tõrgeteta toimimise tagavad hoonete valdajad, korteriühistute juhatused või haldusfirmad soojustarbijate info või ettepanekute põhjal.

AS Põlva Soojus kodulehel olevad telefonid on avatud vastamiseks soojusmajandust puudutavatele küsimustele.

 

AS Põlva Soojus tüüptingimused

Lähtudes keskkonnasäästlikkusest, kliendikesksest lähenemisest, mõistliku hinna ja ohutu töökeskkonna tagamisest, kaasajastame oma protsesse ja seeläbi tõstame teenuste kvaliteeti, keskkonnasõbralikkust ning klientide ja töötajate rahulolu.