Hanketeade

Hea soojuse tarbija! AS Põlva Soojus kutsub esitama pakkumust hankele „Hakkepuidu ostmine“. Digitaalselt allkirjastatud pakkumuste esitamise tähtaeg 12.06.2024 kell 11:00 e-postiga aadressile tarmo@polvasoojus.ee. Hankedokumendid ja lisainfo tarmo@polvasoojus.ee....

Teave Käisi katlamajas kasutatud biomasskütuse kohta

  AS Põlva Soojuse Käisi katlamajas kasutati 2023 aastal EL Taastuvenergia direktiivi nõuetele vastavat, Eestist pärit biomasskütust/hakkepuitu. 7397 t hakkepuidust toodeti 19617 MWh soojusenergiat. Biomasskütuse päritolu teabe auditeeris BM Certification Estonia...

Hakkepuidu ostmine

Teade! AS Põlva Soojus kutsub esitama pakkumust hankele „Hakkepuidu ostmine“. Digitaalselt allkirjastatud pakkumuste esitamise tähtaeg 28.12.2023 kell 11:00 e-postiga aadressile tarmo@polvasoojus.ee. Hankedokumendid ja lisainfo tarmo@polvasoojus.ee. AS Põlva...

Hea soojusenergia tarbija!

  AS Põlva Soojus annab teada, et ASi Gaasivõrk võrguteenuse hinnatõusust tulenevalt kooskõlastas Konkurentsiamet oma otsusega 27.10.2023 nr 7-3/2023-164 Ahja, Peri, Põlva, Tilsi ja Vastse-Kuuste võrgupiirkonnale müüdava soojuse piirhinna 79,42 €/MWh, millele...

Hea soojusenergia tarbija!

  Tulenevalt kütuste sisseostuhinna odavnemisega annab AS Põlva Soojus  teada, et alates 01. september 2023 on Ahja, Peri, Põlva, Tilsi ja Vastse-Kuuste võrgupiirkonnas uueks soojuse hinnaks 76,46 €/MWh, millele lisandub käibemaks. Soojust soovides, AS Põlva...