AS Põlva Soojuse Käisi katlamajas kasutati 2023 aastal EL Taastuvenergia direktiivi nõuetele vastavat,
Eestist pärit biomasskütust/hakkepuitu. 7397 t hakkepuidust toodeti 19617 MWh soojusenergiat.
Biomasskütuse päritolu teabe auditeeris BM Certification Estonia OÜ.